Ваня Карачанова
Рекламен специалист с 10 годишен опит в комплексното рекламно обслужване, работила в различни свери на рекламата. Интернет, телевизия, радио, вестници и списания. Печатна и сувенирна реклама.