Марица Авто 2020

Макар и автомобилният сектор да забави своя растеж както в България, така и по света, браншът остава...