Българите вече ценят чистата храна

Закърмен ли е човек със земеделие, няма как да не се върне към него, независимо от професионалния път, който е поел. Така с възстановяването на собствеността на земеделските земи през 90-те години на миналия век Денка Георгиева и съпругът ѝ , и двамата инженери по образование, започват да обработват близо 50 декара наследствена земя в с. Исперихово, обл. Пазарджик. Мястото е „целунато“ от природата – намира се  в подножието на Родопите, в сърцето на Бесапарските ридове, които са в чертите на защитената зона Натура 2000. Екологичният район е благодатен за отглеждането на плодове и зеленчуци, които фамилията залага.

Сега Денка и съпругът ѝ  отглеждат полски домати, пипер, различни видове подправки, а трайните насаждения са ябълки, сини сливи, череши, кайсии. Близо до стопанството имат изграден малък преработвателен цех, с който са затворили цикъла на производство. Отначало тръгват с линия за сушене на плодовете и зеленчуците, впоследствие разширяват базата и, следвайки пазарните тенденции и възможността за реализация, сменят насоката на преработка. В момента произвеждат различни видове сладка, сокове, сиропи, лютеница и зеленчукови консерви, а майсторът е Денка Георгиева. За реализацията на готовата продукция под бранда „Мисто“ ангажиментът също е на дамата.  Тя е редовен участник на фермерския пазар, който се организира всяка сряда, а отскоро и в петък пред Министерство на земеделието, храните и горите. Посещава и други специализирани фермерски изложения и фестивали в страната. Хората все по-често търсят чиста храна, без консерванти и добавки, които са вредни за организма. А когато производителят има директен контакт с потребителя, когато му обясни кое как е приготвено, по-лесно се изгражда взаимно доверие, казва Денка Георгиева.

На старта на земеделския си бизнес фамилията започва да отглежда картофи, домати, пипер, цвекло, зелен фасул и др. Една година експериментират и с валериана. През 2010 г. печелят проект към Глобален екологичен фонд, благодарение на който създават около 42 декара биоовощни градини със сливи, ябълки, череши и кайсии. По-късно реализират и проект по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“ от Програмата за развитие на селските райони. Миналата година поради неблагоприятно стечение на обстоятелствата, което засяга много биофермери, се отказват от сертификата за биопроизводство. За тази година още не са решили дали да го подновяват. Въпреки липсата на сертификат, продължават да отглеждат плодовете и зеленчуците по екологосъобразен начин, съобразен с всички правила на биологичното производство. Като първостепенна задача в бъдеще е инвестирането в хладилна камера, в която да се съхраняват пресните плодове и зеленчуци.

Денка и съпругът ѝ  са предали любовта си към земята и на дъщерите си. Техните семейства също имат собствени стопанства, а трите фамилии взаимно се подпомогат.