На 31 май 2018 г. Хермес Медиа организира дискусия на тема

„Мръсният въздух – заплаха за настоящето и бъдещето на Пловдив“

Разглеждаха се следните проблеми:

1. Състоянието на въздуха в Пловдив – данни от мониторинга, тенденции, основни замърсители

 • Кратка история на проблема
 • Какво правят и не правят отговорните институции за подобряване на качеството на въздуха – бездействие или неразбиране на сериозността на проблема
 • Липса на дългосрочни цели и визия за намаляване на вредното въздействие от човешките дейности върху качеството на въздуха

2. Интелигентният град – място на иновации

 • Къде е Пловдив в общата екологична карта на България и Европа?
 • Защо борбата с климатичните проблеми не е част от дневния ред на Община Пловдив?
 • Как намаляването на парниковите газове подобрява качеството на въздуха?

3. Енергийна бедност или енергийна неграмотност

  • Как да изградим енергийни познания и навици сред гражданите
  • Липса на експертиза сред администрацията и институциите за разпознаване на проблема
  • Как да заменим печките от XIX век с нискоемисионно отопление, или преходът към чиста енергия и технологии

4. Новите модерни сгради с близко до нулевото енергийно потребление

Повече по темата може да намерите на сайта marica.bg