Тази година престижният конкурс на вестник „Марица“ и „Хермес медиа“ „Фермер на Тракия“ отбелязва 20-и юбилей. За тези две десетилетия ние представихме и наградихме десетки успешни земеделски производители от областите Пловдив, Пазарджик и Хасково. През всички години ние се учехме и израствахме с тях, преживявахме трудните им моменти в отговорния бизнес, основен поминък за мнозина, радвахме се на постиженията им и на приемствеността между поколенията. Постарахме се да изградим мост между аграрната наука и агробизнеса, а добрите примери за успешното им партньорство са многобройни.
В духа на 20-годишната традиция на медията и сега отдаваме внимание и се прекланяме пред труда на земеделските производители от секторите „Растениевъдство“ и „Животновъдство“.
Българският земеделски производител е калèн и упорито се бори с всякакви предизвикателства, мобилизира се, гледа напред и надгражда постигнатото. Поредното доказателство за това са тазгодишните номинирани фермери, които се борят за голямата награда „Фермер на Тракия“. Наш традиционен съорганизатор в конкурса е Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив.