Излезе новия брой на Марица Образование, което бе вложено в тиража на вестник Марица от 28 май 2020 г.
В него поместихме полезна информация за вашия ученик или студент.

Изтегли Марица Образование 2020

Ето и някой от темите.

Накъде след 7. клас
61% професионални паралелки, 39% – профилирани

Професионалните паралелки с прием след 7. клас отново ще са повече от профилираните, като съотношението е 61% към 39%. Разчетът много прилича на миналогодишния, като фокусът е върху професионалното образование, STEM паралелки и технически професии.

Учене чрез работа в 23 дуални профила

Обхватът се разширява, след като миналата година Пловдивска област бе национален първенец с 16 реализирани

Изтегли Марица Образование 2020