Когато се каже думата Родина, всеки втори българин се сеща или за Родопите или Стара планина. Обичаме планината, зареждаме се от нея, живеем в нея и чрез нея.
В същото време вече 30 години българските управници са най-големите ѝ длъжници. В резултат на това Средните и Източните Родопи са сред най-засегнатите от демографската криза райони. През последните десетилетия населението в региона е намаляло значително. Общините от региона са разположени на територията на 4 области – Смолян, Кърджали, Хасково и Пловдив. Във всяка от тях ножицата в икономическото състояние и възможностите за развитие в големите градове и останалите населени места се отваря, противно на общоевропейската политика за изравняване на стандартите за живот. Десетки населени места се обезлюдяват, а на големи територии в Родопите няма почти никакви перспективи за младите хора.
Инфраструктурата на места е в тежко състояние, цели отрасли в индустрията са ликвидирани. За много хора дърводобивът, животновъдството и земеделието, което тук от години е монокултурно, са се превърнали в единствен поминък. В резултат на задълбочаващите се кризи за хиляди родопчани е затруднен достъпът до здравеопазване и образование. В един следващ момент обезлюдяването на региона може да се превърне в проблем дори за националната сигурност.
Всичко това изважда на дневен ред необходимостта от разписването на нова стратегия за развитие на региона, в която да бъдат увлечени представителите на местната и изпълнителната власт, експерти, предприемачи, общественици и граждански активисти.
Като първа стъпка ИК „Марица” и „Хермес Медия” в партньорство с министъра на финансите в оставка Асен Василев и депутата от “Продължаваме промяната” в 47-ото Народно събрание организират дискусия с фокус „Родопите – предизвикателства, перспективи и стратегия за растеж”.

В това издание ви представяме в аванс темите на дебата.

  • Демографската криза в Средните и Източните Родопи. Качество на живот
  • Социална миграция – причини, тенденции, решения.
  • Инфраструктура и свързаност
  • Икономическо състояние на региона, предизвикателства, перспективи
  • Европейските фондове и програмите за трансгранично сътрудничество като нови възможности пред региона
  • Икономиката на Родопите – традициите като основа за развитие
  • Социална политика. Растеж чрез знания и образование