Отмина времето, в което отпадъците бяха просто боклук!

Учени и природозащитници от десетилетия предупреждават, че безогледното потребление и безотговорното отношение към отпадъците създават огромен риск за Земята. Вече сме и свидетели на първите резултати – глобално затопляне, пълни с пластмаса океани, застрашени от изчезване растителни и животински видове.
Времето, в което отпадъците бяха просто боклук, обаче отмина!
Схващането, че никой няма възможност да помогне в опазването на околната среда и че това е безсмислено, е напълно грешно. Никога не мислете, че промените в околната среда не ви засягат и не можете да помогнете за отстраняването им. Те касаят всеки човек, който все още се намира на тази планета.
Няма държава, бизнес, дори човек, който да живее сто процента екологично, с нулев отпадък. По-важното обаче е как оползотворяваме вече използваните и ненужни материали. Официалните данни показват, че българите рециклират все повече, но въпреки това остава усещането, че сме далеч от западните стандарти. Защо се бавим в изграждането на тези навици? Как ползваме и пестим изчерпаемите ресурси на планетата? Време е да се замислим сериозно!
За всичко това споделяме и разсъждаваме в екоизданието на „Марица“. Разказваме за добрите практики и стимули в опазването на околната среда по света, какво прави бизнесът и институциите в грижа за нея. Срещаме ви с вдъхновяващи личности, избрали да живеят в син​хрон с природата. Те разказват за малките крачки, които всеки от нас може да напр​ави в тази посока. Защото е важно да бъдем едно цяло с природата и заедно да се погрижим за по-чиста околна среда.