Голямата цел на образованието е да превърне огледалата в прозорци. Казал го е американският писател и журналист Сидни Харис. В това издание на „Марица Образование“ една учителка отваря прозорците на историята, като кара своите петокласници да се почувстват като княз Борис и Клеопатра.

Поглеждаме и през прозореца на седмокласниците – към хитовата специалност графичен дизайнер, която вече им дава възможност да учат на работно място в бизнес среда. Или пък да подчинят метала и камъка в накити с майсторлъка на своя учител, създал единствената в цяла България паралелка по бижутерство. А може би и да направят първи стъпки в денталната медицина – заедно с университетски доценти и асистенти, които за първи път ще преподават в гимназията. Прозорците на висшето образование се отварят към професиите на бъдещето и към професиите с бъдеще. Към доброто образование у нас, към специалностите с добра реализация, към желаната Нидерландия, но и към социалната Италия.

Вярваме обаче и на Джордж Сантаяна, според когото едно дете, което получава образованието си само в училище, е необразовано дете. Затова не сме пропуснали да открехнем прозореца на заложбите и личностното развитие, както и да потърсим съвети от специалистите за здравословен живот. Отваряме и онзи, другия прозорец към света – книгата. Този път и с опита, и със сантимента на хората, които правят „Марица“ – за да препоръчат на днешните деца книга от своето детство. Чертаем различни посоки, за да има колкото може повече пътища пред ученика, студента, абсолвента. Защото няма единствен верен и истински път и добрият е онзи, който всеки ще намери според личните си интереси, силни страни и представи за успеха – до своя хоризонт.