Пести, чисти и рециклирай! Истинска промяна е възможна, ако всички действаме заедно! Всяка година човечеството генерира 2,2 милиарда тона отпадъци. Само в Пловдив те са 160 000 тона. „Имам, значи съществувам!”. А след мен потоп… В последното...